Władze Oddziału PZITB o/ Wałbrzych w kadencji 2020 - 2024

Wybór władz Zarządu Oddziału PZITB w Wałbrzychu na 4-letnia kadencję
2020-2024 nastąpił na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału w dniu
04.07.2020 roku.
 
ZARZĄD ODDZIAŁU 2020-2024
 
PRZEWODNICZĄCY Oddziału - Kol. Stanisław Stojewski
 
CZŁONKOWIE ZARZĄDU:
1. Kol. Barańska Dorota
2. Kol. Borek Ryszard
3. Kol. Hryciuk Andrzej
4. Kol. Kochman-Dziechcińska Wiesława
5. Kol. Łukasik Henryk
6. Kol. Naskręt Zenon
7. Kol. Rusin Agnieszka
8. Kol. Stojewski Tomasz - Przewodniczący Koła Świdnica
9. Kol. Barański Sebastian - Przewodniczący Koła Wałbrzych
 
KOMISJA REWIZYJNA 2020-2024:
1. Kol. Kowalonek Krystyna
2. Kol. Okupnik Przemysław
3. Kol. Wyrzykowski Marek
 
SĄD KOLEŻEŃSKI 2020-2024:
1. Kol. Lewicki Tadeusz
2. Kol. Skąpski Zbigniew
3. Kol. Szymański Andrzej
 
DELEGACI NA ZJAZD KRAJOWY PZITB 2020-2024:
1. Kol. Hryciuk Andrzej
2. Kol. Stojewski Stawnisław
 
DELEGACI DO RADY FSNT NOT w Wałbrzychu 2020-2024:
1. Kol. Szymański Andrzej
2. Kol. Naskręt Zenon
 
DELEGACI DO RADY FSNT NOT w Świdnicy 2020-2024:
1. Kol. Hryciuk Andrzej
2. Kol. Niekrasz Leon
 

Władze Oddziału PZITB o/ Wałbrzych w kadencji 2016 - 2020

Wybór władz Zarządu Oddziału PZITB w Wałbrzychu na 4-letnia kadencję
2016-2020 nastąpił na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału w dniu
18.03.2016 roku.


Zgodnie z przyjętym regulaminem obrad wybrano Zarząd Oddziału w liczbie
10 osób : Przewodniczącego i 9 członków Zarządu, w tym dwóch
Przewodniczących Kół po przyjęciu stosownej Uchwały.


Na pierwszym posiedzeniu Zarządu w dniu 17.05.2016 r. (Uchwała nr 2/2016 z
dnia 17.05.2016r. w sprawie Wyboru Prezydium Zarządu PZITB O/ Wałbrzych)

ZARZĄD ODDZIAŁU:
1. Kol. Andrzej Hryciuk Przewodniczący
2. Kol. Dorota Barańska Z-ca Przewodniczącego
3. Kol. Ryszard Borek Z-ca Przewodniczącego
4. Kol. Daniela Kozmowska Sekretarz
5. Kol. Henryk Łukasik Skarbnik
6. Kol. Zenon Naskret Członek Zarządu
7. Kol. Leon Niekrasz Członek Zarządu
8. Kol. Antoni Pobihon Członek Zarządu
9. Kol. Tomasz Stojewski Członek Zarządu
10. Kol. Kazimierz Branicki Członek Zarządu


KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU:
1. Kol. Stanisław Stojewski Przewodniczący
2. Kol. Krystyna Kowalonek Członek
3. Kol. Wiesława Dziechcińska-Kochman Członek


SĄD KOLEŻEŃSKI:
1. Kol. Antoni Bagiński Przewodniczący
2. Kol. Anna Ficner Członek
3. Kol. Stanisław Miazga Członek
Do Rady FSNT NOT w Świdnicy - delegaci
1. Kol. Andrzej Hryciuk
2. Kol. Leon Niekrasz


DELEGACI DO RADY FSNOT W WAŁBRZYCHU:

1. Kol. Kazimierz Branicki
2. Kol. Andrzej Szymański

DELEGACI NA KRAJOWY ZJAZD SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY PZITB W OLSZTYNIE:
1. Kol. Andrzej Hryciuk
2. Kol. Daniel Jarząbek (kolega zrezygnował z udziału przed wyjazdem)

Na posiedzeniu Zarządu zostały powołane jednostki organizacyjne z ustaleniem
zakresu kompetencji:


a) Komisja Rzeczoznawców PZITB
kol. Stanisław Stojewski, kol. Ryszard Borek.
b) Komisja szkoleń i działań integracyjnych
kol. Dorota Barańska, kol. Tomasz Stojewski, kol. Daniela Kozmowska
c) Komisja odznaczeń
kol. Leon Niekrasz
d) Komisja seniorów
kol. Leon Niekrasz
e) Komisja Młodych
kol. Tomasz Stojewski, kol. Adrian Jarząbek.


RADY TEMATYCZNE:


Rada d/s. prowadzenia działalności gospodarczej
kol. Antoni Pobihon, kol. Andrzej Szymański, kol. Kazimierz Branicki,
Komitety ds. zadań specjalnych:


- Komitet d/s. kontaktów z mediami (przekazy, informacje)
Kol. Dorota Barańska, kol. Zenon Naskręt, kol. Tomasz Stojewski

- Komitet d/s. administrowania stroną internetową (obsługa)
kol. Tomasz Stojewski, strona internetowa (www.pzitb.walbrzych.pl)
kol. Adrian Jarząbek - www.facebook.com/Koło-Młodych-PZITB-Swidnica

 

Władze Oddziału PZITB o/ Wałbrzych w kadencji 2012 - 2016

W dniu 17 marca 2012r. w siedzibie Świdnickiej Rady NOT odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Wałbrzyskiego Oddziału PZITB, na którym wybrano nowe Władze na kadencję 2012-2016.W dniu 28 marca 2012 w Wałbrzychu odbyło się pierwsze zebranie, na którym ukonstytuował się Zarząd Oddziału oraz Komisje Problemowe.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU:

1. Przewodniczący - Andrzej Hryciuk
2. Z-ca Przewodniczącego – Dorota Barańska
3. Z-ca Przewodniczącego – Zenon Naskręt
4. Sekretarz – Urszula Stoińska
5. Skarbnik – Jacek Jasiński
6. Członek – Piotr Bryk
7. Członek – Daniel Jarząbek
8. Członek – Leon Niekrasz
9. Członek – Teodor Sobczak
10. Członek – Stanisław Stojewski

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Przewodniczący – Henryk Łukasik
2. Zastępca Przew. – Wiesława Dziechcińska - Kochman
3. Sekretarz – Jacek Kramnik

SĄD KOLEŻEŃSKI:

1. Przewodniczący – Andrzej Szymański
2. Zastępca Przewodniczącego - Antoni Bagiński
3. Członek – Anna Ficner

KOŁA PZITB:

1. Koło Terenowe w Świdnicy zrzeszające 22 członków 
– Przewodniczący kol. Daniel Jarząbek 
Jednocześnie przedstawiciel Wałbrzyskiego Oddziału PZITB 
w Świdnickiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT.
2. Koło Terenowe w Wałbrzychu zrzeszające 43 członków
– Przewodniczący Piotr Bryk 
Jednocześnie przedstawiciel Wałbrzyskiego Oddziału w Wałbrzyskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT.

KOMISJE:

- Rzeczoznawców – Przewodniczący kol. Stanisław Stojewski
- Szkoleń i działań integracyjnych – Przewodniczący kol. Daniel Jarząbek
- Odznaczeń – Przewodniczący kol. Leon Niekrasz
- Seniorów – Przewodniczący kol. Leon Niekrasz

RADY TEMATYCZNE:

- ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych – kol. Dorota Barańska
- ds. prowadzenia działalności gospodarczej – kol. Teodor Sobczak

KOMITETY DO ZADAŃ SPECJALNYCH:

- ds. kontaktów z mediami – kol. Dorota Barańska, Urszula Stoińska
- Rzecznik prasowy – kol. Daniel Jarząbek
- ds. strony internetowej Oddziału kol. Stanisław Stojewski i Tomasz Stojewski.

 

Władze Oddziału PZITB o/ Wałbrzych w kadencji 2008 - 2012

29 marca 2008r. w Modliszowie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Wałbrzyskiego Oddziału PZITB, na którym wybrano nowe władze Oddziału na kadencję 2008 - 2011. W 2010 roku Nadzwyczajny Krajowy Zjazd podjął uchwałę o przedłużeniu kadencji do 4 lat. W związku z powyższym kadencja rozpoczęta w 2008 roku skończyła się wiosną 2012r.

ZARZĄD:

1. Przewodniczący - Jacek Kramnik 
2. Zastępca Przewodniczącego - Antoni Pobihon 
3. Sekretarz - Dorota Barańska 
4. Skarbnik - Zenon Naskręt
5. Członek - Teresa Wojtyna
6. Członek - Komisja Rzeczoznawców przy Zarządzie Oddziału - Andrzej Hryciuk
7. Członek – delegat do Komitetu Projektowania 
przy Zarządzie Głównym PZITB - Ryszard Ździobek 
8. Członek - Komisja d/s Szkoleń przy Z.O. - Daniel Jarząbek 
9. Członek - Komisja Odznaczeń przy Z.O - Leon Niekrasz

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Przewodniczący - Jacek Jasiński
2. Zastępca Przewodniczącego - Janusz Kazimierczak
3. Sekretarz - Anna Urlich-Rybak

SĄD KOLEŻEŃSKI:

1. Przewodniczący - Anna Ficner
2. Zastępca Przewodniczącego - Jan Wójcik
3. Sekretarz - Piotr Bryk

KOŁA - PRZEWODNICZĄCY:

1. Koło Terenowe w Świdnicy – Leon Niekrasz
2. Koło Terenowe w Wałbrzychu – Teresa Wojtyna

Władze Oddziału PZITB o/ Wałbrzych w kadencji 2005 - 2008

ZARZĄD:

1. Przewodniczący - Tadeusz Rojek - do 12 lipca 2005r.Z powodu śmierci kol. Tadeusza Rojka od 24.09.2005r. Przewodniczącym został kol. Jacek Kramnik
2. Zastępca Przewodniczącego - Antoni Pobihon
3. Sekretarz - Anna Ficner
4. Skarbnik - Piotr Bryk
5. Członek - Komisja Rzeczoznawców przy Zarządzie Oddziału - Ryszard Borek
6. Członek - delegat do Komitetu Projektowania przy Zarządzie Głównym PZITB - Andrzej Hryciuk
7. Członek - Komisja d/s Szkoleń przy Z.O. - Jacek Kramnik
8. Czł‚onek - Komisja Konkursowej przy Z.O. - Leon Niekrasz
9. Członek - Komisja Odznaczeń przy Z.O. - Ryszard Zdziobek

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Przewodniczący - Zenon Naskret
2. Zastępca Przewodniczącego - Janusz Kazimierczak
3. Sekretarz - Anna Urlich-Rybak oraz nasz przedstawiciel w Komitecie Kosztorysowania Zarządu Głównego

SĄD KOLEŻEŃSKI:

1. Przewodniczący - Teodor Sobczak
2. Zastępca Przewodniczącego - Jacek Jasiński
3. Sekretarz - Jan Wójcik

KOŁA - PRZEWODNICZĄCY:

1. Koło Terenowe w Świdnicy - Leon Niekrasz
2. Koło Terenowe w Wałbrzychu - Jacek Kramnik