Uprzejmie zapraszam na Seminarium organizowane wraz
z Centrum Budowlanym „SIRBUD” w Wałbrzychu przy współ-pracy z firmą ATLAS Spółka z o.o. p.n. :

„ELEWACYJNE TYNKI CIENKOWARSWOWE „ATLAS”.

Seminarium odbędzie się w dniu 12 grudnia 2012r. (środa) w hotelu MARIA w Wałbrzychu, przy ul. Wrocławskiej 134b. 
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14.00.

Ramowy program Seminarium :

I. Otwarcie

II. Prezentacja : Elewacyjne tynki cienkowarstwowe „ATLAS”

1. Informacje ogólne.
2. Tynki cienkowarstwowe na systemach dociepleń budynków.
3. Atlas Złoty Wiek – materiały do konserwacji zabytków.
Prezentację poprowadzi Pan Robert Miernik.

III. Przerwa na poczęstunek.

IV. Dyskusja.

Udział w Seminarium jest nieodpłatny.
Każdy uczestnik otrzyma materiały seminaryjne.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 11 grudnia br.

Z poważaniem
SEKRETARZ 
ZO PZITB w Wałbrzychu
Urszula Stoińska