Zawiadamiamy Wszystkich Członków PZITB Oddział Wałbrzych o bezpłatnym szkoleniu organizowanym przez Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa


USTERKI BUDOWLANE W RÓŻNORODNYCH BRANŻACH 
BUDOWNICTWA OGÓLNEGO – POD KLUCZ. 

ANALIZA NAJCZĘSTSZYCH PRZYCZYN ORAZ SKUTKÓW OD PROJEKTOWANIA 
PO UŻYTKOWANIE NA PODSTAWIE LICZNYCH PRZYKŁADÓW.

które odbędzie się: 
13 listopada 2012 r. (wtorek) godz. 11.00 – 15.00 w Świdnicy 
w sali siedziby NOT przy ul. Basztowej 2 

_____________________________________________________________________ 

Szkolenie poprowadzi: dr inż. Jan Jeremi Czupajłło 

rzeczoznawca budowlany PIIB i GINB 
_______________________________________________________________________ 

Program szkolenia: 
1. Omówienie zakresu i znaczenia większości branż budownictwa ogólnego 
w realizacji obiektów pod klucz. 
2. Braki i błędy projektowe jako istotne przyczyny powstawania usterek 
budowlanych. 
3. Woda i zawilgocenie jako najczęstsze przyczyny destrukcji materiałów 
budowlanych prowadzące do powstawania usterek. 
4. Niewłaściwe użytkowanie jako przyczyna usterek. 
5. Wybrane przykłady usterek i ich skutków z różnorodnych branż budowlanych. 
6. Krytyczna analiza zgłoszeń usterkowych i ich zasadności. 
7. Bieżące procedury kontrolne dla umożliwienia uniknięcia usterek. 
____________________________________________________________________________ 
Ze względów organizacyjnych, wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie udziału w szkoleniu 

faksem: 71 337-62-40, telefonicznie: 71 337-62-56 lub pocztą 
elektroniczną:szkolenia@dos.piib.org.pl najpóźniej na 2 dni przed szkoleniem. 

O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszenia.