Walbrzyski Oddzial Polskiego Zwiazku Inzynierów i Techników Budownictwa wyodrebnil sie w 1978 roku z Oddzialu Wroclawskiego na fali dostosowywania struktur Zwiazku do nowego podzialu administracyjnego. Oddzial liczyl wtedy 561 czlonków skupionych w 21 kolach zakladowych.

W pierwszych latach dzialalnosci organizowano okazjonalne konferencje regionalne na temat jakosci budownictwa mieszkaniowego a nawet jedna miedzynarodowa (1979r.) o modnym wówczas tytule „Rewaloryzacja starych zespolów miejskich jako jeden z kierunków rozwiazania problemu mieszkaniowego”. Oprócz tego prowadzono dzialalnosc szkoleniowa lecz przede wszystkim, w wielu dyskusjach, próbowano okreslic zasadniczy kierunek dzialalnosci Oddzialu uwzgledniajacy odrebnosc srodowiskowa przejawiajaca sie przewaga przedstawicieli wykonawstwa przy marginalnym tylko udziale projektantów i bez przedstawicieli srodowisk akademickich.

Oddzial organizowal wiele wycieczek technicznych krajowych i zagranicznych (m. in. budowa szpitala w Kaliszu, bazyliki w Licheniu, mostu przez Garonne, basenu w Pardubicach, a takze oczyszczalni scieków, kompostowni odpadów, spalarni smieci w Austrii, elektrowni atomowej w Niemczech).

Dzialalnosc szkoleniowa skupiala sie na organizowaniu kursów z zakresu kosztorysowania, przepisów bhp i wyceny nieruchomosci. W latach dziewiecdziesiatych duzy nacisk polozono na zapoznanie sie z nowymi technologiami, które byly w wiekszosci obce naszym czlonkom. Wdrazaniu wiedzy z zakresu prawa budowlanego sluzyly cykliczne spotkania dyskusyjne przy udziale zaproszonych przedstawicieli organów panstwowego nadzoru budowlanego. Od 1998r. Oddzial organizuje konkursy na najlepsze prace dyplomowe Techników Budowlanych.

W latach osiemdziesiatych za posrednictwem NOT-u nawiazano wspólprace z sekcja budownictwa CSVTS w Pardubicach. Kontynuacja tych dzialan jest aktualna wspólpraca z oddzialem w Hradcu Kralove zarówno CSSI jak i CKAIT. Oficjalny dokument o wspólpracy zostal podpisany w maju 1997 roku w Hradcu Kralove.

Wspólpraca, oprócz kontaktów indywidualnych, zaowocowala wycieczkami technicznymi, udzialem naszych przedstawicieli w dorocznych zebraniach sprawozdawczych Czeskiej Izby Inzynierskiej w Hradcu i naszych poludniowych kolegów na Walnych Zgromadzeniach i innych imprezach Oddzialu.

Srodki finansowe Oddzial pozyskuje z dzialalnosci gospodarczej. W latach 1988-1990 przy Oddziale dzialal Osrodek Centrum Uslug Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa PZITB. Po jego likwidacji w czerwcu 1990r. powstalo Przedsiebiorstwo Inwestycyjno-Remontowe Oddzialu Walbrzyskiego PZITB Spólka z o.o., w którym udzialy posiada Oddzial i czlonkowie indywidualni. Niestety pozyskiwane z tego srodki sa niewielkie. Oddzial prowadzi tez niewyodrebniona dzialalnosc gospodarcza w zakresie szeroko rozumianych uslug budowlanych.

Po kolejnym zreorganizowaniu administracyjnego podzialu Polski Walne Zgromadzenie Czlonków Oddzialu podjelo uchwale o utrzymaniu dzialalnosci Oddzialu na terenie bylego województwa walbrzyskiego. Od tego czasu Oddzial liczy okolo 80 czlonków regularnie oplacajacych skladki. Skupieni oni sa w 2 kolach terenowych w Swidnicy i w Walbrzychu.

132 kolegów otrzymalo zlote i srebrne Odznaki Honorowe PZITB, 13 kolegów srebrne i zlote odznaki NOT, 2 kolegów otrzymalo godnosc Zasluzony Senior PZITB, a 22 kolegów jest rzeczoznawcami PZITB w róznych specjalnosciach.