PZITB Oddział Wałbrzych informuje, że maju każdego roku odbywa się KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA pt.:

"WARSZTAT PRACY RZECZOZNAWCY BUDOWLANEGO".

Warsztaty odbywają się w miejscowości Kielce-Cedzynia.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej organizatora PZITB Oddział Kilece we Wspólpracy z Politechniką Świętokrzyską, Wydział Budownictwa i Architektury

www.rzeczoznawstwo2014.tu.kielce.pl