W dniu 27.06.2013r. Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa organizuje seminarium szkoleniowe pt:

     WYKONANIE I ZABEZPIECZENIE WYKOPÓW

       POD BUDYNKI I INSTALACJE PODZIEMNE

które odbędzie się o godzinie 11.00 w sali sidziby NOT przy ul. Basztowej 2 w Świdnicy.

Planowane zakończenie seminarium o godzinie 15.00.

Szkolenie poprowadzi : mgr inż. Piotr Jermołowicz.

 

Więcej informacji na stronie:

http://www.dos.piib.org.pl/news/szkolenie-wykonywanie-i-zabezpieczanie-wykopow-pod-budynki-i-instalacje-podziemne