Kierunki działania na lata 2005- 2008

Oddziału Wałbrzyskiego PZITB wyznaczają w każdej kadencji :

· Uchwała Walnego Zgromadzenia Oddziału,

· Uchwała Generalna Krajowego Zjazdu Delegatów PZITB.


UCHWAłA  GENERALNA

X  Walnego Zgromadzenia Członków Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Oddzial w Wałbrzychu z dnia 26 lutego 2005r.

1.Należy kontynuować działania integrujace środowisko inżynierskie.

2.Dążyć do utrzymania stanu liczbowego Oddziału. Szukać sposobów na zwiększenie ilości członków.

3. Organizować szkolenia tematyczne, szerzyć wiedzę o budownictwie i istotnych problemach z nim związanych.

4. Kontynuować organizacje konkursów związanych z budownictwem.

5. Utrzymywać i zacieśniać współpracę z pokrewnymi Stowarzyszeniami Krajowymi i Zagranicznymi, a w szczególności z Czeskim Związkiem Inżynierów i Czeską Izbą Inżynierów w Hradcu Kralove.