PZITB Oddział Wałbrzych informuje, że w październiku każdego roku odbywa się KONFERENCJA TECHNICZNO-BUDOWLANA pt.:

"TECH - BUD".

Konferencja odbywa się w Krakowie. Tematyka obejmuje probelmatykę projektowania i wykonawstwa w aspekcie stosowania nowych technologii, materiałów i nowoczesnej techniki w budownictwie. Normy Europejskie - teoria a praktyka.

Szczegółowe informacje na temat terminów, miejsca organizacji, tematyki oraz kosztó udziału można znaleźć na stronie internetowej

www.tech-bud.pzitb.org.pl