Serdecznie zapraszam do zapoznania się aktualnościami z zakresu wyników wyborów w zakresie wybranych władz na okres 2024-2028, oraz do zapoznania się z zaplanowanym kalendarzem spotkań i wydarzeń przewidzianych do końca 2024. Jednocześnie poraz kolejny przypominamy członkom PZITB o/ Wałbrzych o obowiązkowych składkach członkowskich które nalezy uiścić na rachunek bankowy podany w załączniku niniejszego ogłoszenia.

Poniżej przesyłam wykaz załączników udostępnionych w ramach niniejszego ogłoszenia:

  1. Władze na lata 2024-2028
  2. Plan Spotkań na 2024
  3. Informacja o Składkach Członkowskich.

Pozdrawiam,

Tomasz Stojewski

Przewodniczący PZITB o/ Wałbrzych